skip to Main Content
Aegean Invest Services - Aegean Invest Hizmetleri

Aegean Invest Hizmetleri

Aegean Invest hizmetleri başlıca 2 ana konudan oluşur; Yunan Altın Vizesi ve Yunanistan’a Yatırım Danışmanlığı.

Gayrimenkul Yatırım Programı ile Yunan Altın Vize ve İkamet İzni

AEGEAN INVEST, Yunanistan’a yatırım yapmak isteyen Avrupa Birliği dışı ülke vatandaşlarının ve ailelelerinin, şahsen veya tüzel kişilik olarak, Altın Vize ile oturma izni ve Schengen Vize’ye hak kazanmaları konusunda uzmanlaşmıştır.

Mülk sahiplerinin tüm yıl boyunca konutlarında ikamet etmesi gerekmemektedir; AEGEAN INVEST mülkleri yönetebilir ve mülk sahipleri için kira geliri üretebilir.

Türkiye, Basra Körfezi, Rusya, Ukrayna, Çin, Asya ve Afrika’dan seçkin işadamlarına özel hizmetler sunan Yunan yatırım programları konusunda, nasıl, nerede ve kiminle kime güveneceğini bilmediği için süreci başlatmakta tereddüt eden müşterilerimize tüm süreçte tam bir gizlilik içinde yüzde yüz güvenli bir hizmet verir. Firmamız, mülk yatırım programı ile tüm Yunan Altın Vize ve İkamet Belgelerini titizlikle takip eden profesyonellerden, avukatlardan, vergi danışmanlarından, denetçilerden ve gayrimenkul danışmanlarından oluşan bir ekibe sahiptir. Hizmet dillerimiz İngilizce, Türkçe, Yunanca, Arapça, Rusça ve Çince’yi kapsar.

Aegean Invest Hizmetleri – Kurumsal Hizmetler

Aegean Invest hizmetleri, kurumsal alanda da orta ve büyük ölçekli tüm yatırımcılara Yunanistan’da yatırım fırsatları konusunda geniş bir yelpazeyi kapsar.

İş planı

Bir girişim için oluşturulacak stratejik iş planı, girişimin başarısı ile doğrudan ilgilidir. Bu özenle düşünülmüş plan, gerçekçi bir işletme bütçesi, bir sermaye geliştirme bütçesi ve bir satış ve pazarlama planı içerir. Bütün bu bütçeler ve planlar konvansiyonel ve yerel piyasa gereksinimleriyle tutarlı olmalıdır.

Mülk Yönetimi ve İşlemleri

AEGEAN INVEST emlak yönetim bölümü, gerekli maliyet kontrollerini ayarlar ve dikkatle izler. Verimlilik yönetimi ile karlılık oranı maksimizasyonu, operasyon stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İnsan Kaynakları

Bir teşebbüsün başarısı yönetim kadrosu ile birebir ilişkilidir. AEGEAN INVEST, işletme için en yetkili yöneticilerden, tüm operasyonel kadroya kadar gerekli personelin bulunması ve sürekli bulundurulması konusunda etkin rol alır.

İşletmelerimizdeki personel en önemli varlıklarımızdır ve en yetenekli olanı seçmek için gayret gösteririz. Özellikle otellerde insan kaynakları yönetimi, özel bir beceri seti gerektirir. AEGEAN INVEST‘ın tescilli seçim aracından yararlanarak, piyasadaki en yetenekli Genel Müdürleri ve diğer kadroyu seçerek bir araya getiriyoruz.

Ayrıca, ortaklarımızın öğrenebileceği ve büyüyebileceği olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için tazminat, kazanç, eğitim ve gelişim alanlarında yön vermekteyiz.

Restorasyon ve Satın Alma

AEGEAN INVEST, birçok tedarikçi ve üreticiyle çözüm ortaklıkları geliştirmiştir. Gerekli restorasyon, yenileme ya da satın almaların, en uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Mali / Muhasebe ve Hukuk Hizmetleri

Finansal hizmetler

AEGEAN INVEST finansal hesaplamaları titizlikle yaparak, idari bordro maliyetlerini düşürür ve doğru, bilgilendirici ve zamanında finansal bilgi sağlar. Muhasebe bürosu, günlük muhasebe raporlarını izler, bordro işlemlerini denetler, aylık banka mutabakatlarını hazırlar, satışları raporlar, vergi beyannamelerini hazırlar.

Denetimler

Hem yüksek derecede işletme verimliliği, hem de idari doğruluğun sağlanması için yılda en az iki kez denetim yapılmaktadır. Fiziksel mülkiyetin kapsamlı bir şekilde incelenmesine ek olarak, tüm idari kayıtların denetim, nakit işleme ve raporlama yöntemlerinin, günlük raporların doğruluğunun ve borçların ve alacakların analizinin, tüm istihdam kayıtlarının bir kontrolünün yanı sıra ayrıntılı ve eksiksiz incelemesini içermektedir.

Raporlar

İşletme sahipleri için hem aylık hem de üç aylık raporlar hazırlanır. Bu raporlar, mevcut, geçmiş ve öngörülen performansın bir analizini içerir. Aylık mali tablolar, bilanço, nakit akış tablosu ve gelir tablosunu içerir.

Gelir tablosundaki değişiklikleri, bütçe, personel değişiklikleri, değişen piyasa koşulları, satış ve harcama değerlerini göstermek ve açıklamak için üçer aylık raporlar hazırlar.

Satış, Pazarlama ve Tanıtım

AEGEAN INVEST, hassas pazarlama araştırmaları ile gelirleri ve karları en üst düzeye çıkarmakla sorumludur. Bu bağlamda satış ekibine yönetim tarafından liderlik edilir ve e-ticaret, fiyatlandırma, gelir yönetimi, bölgesel satış desteği ve hızlı satış alanlarında anahtar hizmetler sunan deneyimli ulusal satış ekibi tarafından desteklenir.

AEGEAN INVEST‘in yenilikçi İş Geliştirme departmanı, satış ekiplerinizi, hedeflenen müşteri segmentlerine yönlendirecek nitelikli grup liderliği yapar ve rekabetçi istihbarat sağlar. Bu disiplinli yaklaşım, potansiyel müşterilere öncelik verir ve satış verimliliğini artırır.

Otel Yönetimi ve Sigorta

Yönetim

AEGEAN INVEST‘i tercih etmenizin en önemli sebeplerinden biri, projenin ilk tasarımından, mülkiyetin açılışı ve sonraki yönetimine kadar, geliştirme uzmanlığından faydalanmanız olacaktır. AEGEAN INVEST, eksiksiz bir finansal proje sağlayabilir ve gerekirse finansman elde etmede yardımcı olur. Firmamız, otel projelerinde tecrübeli bir mimar ve iç dekoratörün işe alınmasında ve satın alma kabiliyetlerini kullanarak mobilya, demirbaş ve ekipman siparişinde yardımcı olabilir. 

Sigorta

AEGEAN INVEST müşterilerinin ve ilgili işletme müşterilerinin, çok rekabetçi fiyatlarla mülk ve kaza sigortası programlarına katılmalarını sağlar. 

Varlık Yönetimi ve Danışmanlık

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi, AEGEAN INVEST‘in kurumsal yatırımcılara ve işletme sahiplerine gayrimenkul portföyleri konusunda yardımcı olabilecek bir araçtır. Aylık olarak bütçe ve sermaye iyileştirme incelemeleri, finansal tablo analizi, satış ve pazarlama değerlendirmeleri, hedeflerin ve stratejilerin düzgün bir şekilde uygulanması için gerekli özet bilgiler, finansman ve borçların yeniden yapılandırılması ve iç kontrolleri kapsar.

Danışmanlık

AEGEAN INVEST, operasyonlar ve mali denetimler, iş planlaması, sermaye harcamaları planlaması, pazarlama planları, rekabet ve talep analizi, satış yöntemleri seçimi ve yönetim sistemleri gibi pek çok konuda müşterilerine kilit bilgiler sağlamaktadır.

Hacizli Otellerin Değerlendirilmesi ve Satışı

AEGEAN INVEST, borç verme kurumlarına, sigorta şirketlerine ve otel sahiplerine, icra edilemeyen, bankaların portföyünde bulunan ipotekli otelleriyle ilgili rehine, iflas ve mahkemece atanmış yönetim yoluyla yönetim ve satış konularında yardımcı olur.

İşletme Denetimi

AEGEAN INVEST, muhtemel otel satın alanların satın alma fiyatının “gerçek” rakamlara dayanıp dayanmadığını belirlemelerine yardımcı olmuştur. Şirket, on iki aylık kâr ve zarar tablosu oluşturmak için mülkiyet için bir ekip gönderir ve kapsamlı bir operasyon ve muhasebe denetimi yürütür. 

 

Back To Top