skip to Main Content
Av. Murat Tahmaz

Av. Murat Tahmaz sözleşmeler hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, miras hukuku konularında çalışmaktadır.

Av. Murat Tahmaz, uyuşmazlıkla ilgili olarak birçok müvekkili idare ve hukuk mahkemelerinde ve temyizde  temsil etmiş, idari soruşturmalarda müvekkillere hukuki hizmet vermiştir.

Av. Murat Tahmaz, ticari uyuşmazlıklarda ve icra hukukuna dair konularda müvekkillere hizmet vermektedir.

murat.tahmaz@aegeaninvest.com

Back To Top