skip to Main Content

Ticari yatırımla oturma izni alabilecek hak sahipleri kimlerdir?

a) Ticari yatırımla oturma izni; Yunanistan’a yatırım yapmayı planlayan, Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik  Alanı (AEA) üyesi olmayan ülke vatandaşları, şahsen veya tüzel kişilik olarak , yatırım projelerinin, yasal çerçevenin belirlediği koşulları sağlaması şartıyla bu haktan yararlanabilirler.

b) AB / AEA üyesi olmayan ülke vatandaşları, onaylanan bir yatırım projesinin uygulanması ve / veya işletilmesi kapsamında, şirket yönetiminde yer alarak (üst yönetim, orta yönetim veya proje için gerekli uzmanlar) bu haktan yararlanabilirler.

c) Yukarıda belirtilen hak sahiplerinin aile üyeleri:

  • Eş,
  • 21 yaşını aşmamış ve evlenmemiş çocukları,
  • Velayeti, hak sahibi veya eşinde olan 21 yaşını aşmamış ve evlenmemiş çocuklar,
  • Eşlerin anne ve babaları.

Aile üyelerinin çalışma izni olmaz.

Ticari Aktivite ile Alınmış Oturma İzninin Yenilenmesi

Yapılan yatırımın ve hak sahibinin konumunun devamı şartı ile oturma izni 5 yılda bir yenilenmelidir.

Aile üyelerinin durumu da hak sahibine bağlıdır.

Başvuru Ücreti

Giriş vizesi olarak €180, 5 yıllık periyodlarda da €500 yenileme ücreti vardır.

Ticari Yatırım Çeşitleri ve Şartları konusunda daha detaylı bilgi alın.

Back To Top